Statement

Within my work lies an exloration of all the regulations that sorround us in our daily lives. I am interested in different types av rules and codes that exist in society. How we can benefit from artificial systems and how a standard might occasionaly go too far while we forget what exists beyond our created systems. Letters, numbers and symbols will always slip through the material. They are embedded throughout the work. They seep through it. At times they manifest completely. At times they only leave traces, but they are always present. - Kajsa Lindberg

Statement (Swedish)

I meningen med mina smycken ligger utforskandet av alla de regler vi omges av i vår vardag. Jag är intresserad av olika typer av regler och koder som finns i samhället. Hur vi har nytta av påhittade system och hur en standard ibland går för långt och vi glömmer det som finns utanför våra påhittade system. Det är alltid så att bokstäverna, siffrorna och symboler smyger fram genom materialet. De ligger som en hinna under arbetet. Sipprar igenom. Ibland tränger de fram helt. Ibland lämnar de bara spår, men de finns alltid där. - Kajsa Lindberg